Allsång på Humle

ALLSÅNG PÅ HUMLE
ordnades söndag 11 juni kl 19.00 och söndag 30 juni kl 19.00.
Musiken sköttes av Sebastian Sundqvist med band.
Gästartister 11.6 var Hannes Sjöblom och Cajsa-Stina Ahlskog, 30.6 Peter Sjöblom.
Allsångsledare: Emma Wallin Flottorp.

TACK FÖR I ÅR!

Troligen blir det liknande samlingar också nästa år. Håll ögon och öron öppna!