Höstmöte

FSB:s höstmöte hölls lördagen den 3 december kl 10 i Vasa baptistkyrka.
Bland annat omvaldes samfundets ordförande Thore Wallin för ännu ett år.
Mottot för verksamhetsplanen för 2017 är GÄSTFRIHET.

SBFU höll sitt höstmöte samma dag och på samma plats men med start kl 13.