Höstmöte

FSB:s höstmöte hålls lördagen den 25 november 2017 kl 10 i Betaniakyrkan i Jakobstad.
Stadgeenliga ärenden.
Officiell kallelse var införd i MST 10/2017, som utkom 13 oktober.
Föredragningslista med bilagor sänds ut till församlingarna.

SBFU håller även sitt höstmöte samma dag och samma plats, men med start kl 13.
Under SBFU:s möte ajourneras FSB:s höstmöte.