Höstmöte

FSB:s höstmöte hålls lördagen den 24 november 2018 kl 10 i Zionkyrkan i Purmo.
Kaffe från kl 09.30.
Officiell kallelse i MST senare.