Höstmöte

FSB:s höstmöte hålls lördagen den 25 november 2017 i Betaniakyrkan i Jakobstad.
Stadgeenliga ärenden.
Kallelse och föredragningslista sänds ut till församlingarna.