Höstmöte

FSB:s höstmöte hölls lördagen den 25 november 2017 kl 10 i Betaniakyrkan i Jakobstad.
SBFU höll även sitt höstmöte samma dag och samma plats, men med start kl 13.
Referat från mötena fanns i MST:s decembernummer.
Thore Wallin omvaldes som ordförande för samfundet,
Sebastian Sundqvist valdes som ny ordförande för ungdomsförbundet.