Höstmöte

FSB:s höstmöte hölls lördagen den 24 november 2018 i Zionkyrkan i Purmo.
Vid mötet valdes Karin Asp till ny ordförande för samfundet.

HÖSTMÖTE 2019 HÅLLS lördagen den 23 november.