Höstmöte

FSB:s höstmöte hölls lördagen den 21 november 2020 kl 10.00 i Betaniakyrkan i Jakobstad.
Bengt Lillvik valdes till ny ordförande för samfundet.

Samma dag,  men kl 13, och på samma plats höll även SBFU sitt höstmöte.