Råd i corona-tider

Till församlingarna har i ett brev från samfundsstyrelsen sänts följande allmänna råd:

Corona-pandemin har drivit regeringen att vidta undantagsåtgärder, i praktiken för första gången sedan kriget. Restriktionerna sträcker sig tillsvidare till 13.4, och omfattar därmed också påsken. Religiösa samfund rekommenderas också följa de givna instruktionerna.

Publika gudstjänster ställs in, med hänvisning till 10 personer som max antal deltagare. Församlingarna kan däremot streama gudstjänster (i förkortade versioner) i mån av möjlighet. Pensionärssamlingar, barn-och ungdomssamlingar ställs in.

Församlingsmedlemmar 70 år och äldre bör hålla sig hemma. Församlingarnas anställda kan vara de behövande behjälpliga på olika sätt (men ska givetvis beaktande de begränsningar som myndigheterna angett).

Församlingsmedlemmar kan uppmuntras att samlas i mindre grupper i hemmen, när så är möjligt.

Förrättningar, såsom begravningar och minnesstunder, kan hållas, med beaktande av regeln om max 10 personer närvarande.

Matutdelningar till behövande kan fortsätta, med hänsyn till de begränsningar beträffande smittspridning som föreligger. Till exempel i Jakobstad kommer matpaketen att utdelas utomhus, och folksamlingar undviks.

I alla dessa fall gäller självfallet att man inte söker sig till samlingar om man har förkylningssymptom.

I övrigt uppmanas församlingarna iakttaga de 19 punkterna som presenterades vid regeringens tv-sända information den 16 mars 2020, samt de preciseringar som THL och lokala hälsovårdsmyndigheter i fortsättningen publicerar.

Vid formuleringen av ovanstående har läkare inom samfundet varit till hjälp.

För samfundsstyrelsen,

Karin Asp                             Peter Sjöblom
ordförande                          samfundsföreståndare