Barnkonferensen

På barnens egen konferens sjunger och leker vi tillsammans med varandra och Jesus. Vi får också några spännande gäster till vår pratshow.
Häng med om du är 5-12 år gammal! Till lördagens workshops kan det vara bra med oömma kläder.
Det finns också en hoppborg på området.
Lördag
Kl 10-12   Samling i lilla tältet
Kl 15.30-17  Workshops
Kl 19-21   Samling i lilla tältet
Söndag
Kl 10-12   Samling i lilla tältet