Matthias Lübke

Matthias Lübke, uppvuxen i Sydafrika och bosatt i Tyskland, är aktiv i International Baptist Church of Stuttgart. På hemmafronten är han involverad i församlingens verksamhet, t.ex i smågrupper och “karasamlingar,” och ivrar för att aktivt träna upp människor i lärjungaskap och Jesu efterföljelses väg.

Han är också direktör för missionsorganisationen Msinga (www.msinga.de) som har verksamhet på olika håll i världen, för tillfället i Sydafrika, Nepal, Indien och Rumänien. De tränar ledare i lokala församlingar, hjälper praktiskt, utbildar på olika områden, och har ett fadderskapsprogram.

Han och hans fru Susi har två döttrar, Lena-Maria och Carolin, som är 16 respektive 14.

Vi hoppas på att Matthias med hans varma och smittosamma entusiasm för att följa Jesus både i det lilla och det stora, och framförallt i våra relationer till varandra, ska uppmuntra oss i den Helige Andes kraft denna sommar!