Vårmöte 6 maj

Finlands svenska baptistsamfund höll vårmöte lördagen den 6 maj 2017 i Esse baptistkyrka. Läs mera i den tryckta versionen av MST!