Vårmöte 6 maj

Finlands svenska baptistsamfund håller vårmöte lördagen den 6 maj 2017
i Esse baptistkyrka med start kl 10. Kaffe från 9.30.
Reservera den dagen!