Vårmöte 27 april 2019

Årets vårmöte hålls lördag 27 april 2019 i Salem, Yttermark.

Höstmötet 2019 är inplanerat till 23 november.
Platsen är ännu inte bestämd.