Vårmöte 9 augusti 2020

Som känt, blev vi på grund av corona-läget tvungna att flytta fram vårmötet, som skulle hållits lördag 25 april i Larsmo.
Det hölls nu i stället på Humle söndagen den 9 augusti 2020 kl 10.00.

Vårmötet följdes av en gudstjänst, lunch och samtal.