Vårmöte 5 maj

Finlands svenska baptistsamfund höll vårmöte
lördagen den 5 maj 2018 i baptistkyrkan i Hirvlax.
Verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 genomgicks och godkändes.
Samma dag och på samma plats höll även ungdomsförbundet SBFU sitt vårmöte.
Referat från både samfundets och ungdomsförbundets vårmöten finns i MST nr 6/2018.