Barn och unga

Förkortningen SBFU står för Svenska Baptisternas i Finland Ungdomsförbund. Aktiviteten i ungdomsförbundet sker främst i baptistförsamlingarna på följande orter: Esse, Forsby, Helsingfors, Jakobstad, Larsmo, Munsala, Närpes, Oravais, Petalax, Purmo, Vasa och Vörå. Under sommaren utgör lägerområdet Hummelholmen i Monäs, Nykarleby en central plats. Aktiviteter som sker inom ungdomsförbunden är t .ex. söndagsskola, scout, ungdomsgrupper, ungdomscafé, musik, lägerverksamhet och Humlefestivalen.

Läs mer på sbfu.fi