Barn och unga

VILL DU ANMÄLA DIG TILL ETT LÄGER?
Då klickar du på länken för det läger du är intresserad av:


Tillsammans och Humle Band Camp anmäls här.
Här är en anmälningslänk till Humlefestival-workshops.
Här kan du anmäla till Stillhetens rum (retreat).

Här anmäler du dig till KDS retreat.

Här kan du läsa Sommartid

 

ALLMÄN INFORMATION
om barn- och ungdomsarbetet i samfundet

Samfundets ungdomsförbund SBFU (Svenska Baptisternas i Finland Ungdomsförbund) beslöt på sitt höstmöte den 20 november 2021 att sätta verksamheten på paus under åtminstone två år.

I stället har samfundsstyrelsen tillsatt ett utskott för att planera verksamheten för barn och unga, framför allt den lägerverksamhet som sker på lägerområdet Hummelholmen i Monäs, Nykarleby. Utskottet uppehåller även kontakt till de olika församlingarna inom samfundet där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs.
I barn- och ungdomsutskottet sitter: Cajsa-Stina Ahlskog, Thomas Björkman, Ida-Maria Björkqvist, Jani Edström, Andrea Höglund, Isabella Jansson, Elias Kackur. Maria Pettersson, Sebastian Sundqvist, Stina Sundstedt, Emma Westerlund och Sarah Åkerman. (kompletteras eventuellt ännu)

Aktiviteten bland barn och ungdomar sker främst i baptistförsamlingarna på följande orter: Esse, Forsby, Helsingfors, Jakobstad, Larsmo, Munsala, Närpes, Oravais, Petalax, Purmo, Vasa och Vörå. Under sommaren utgör lägerområdet Hummelholmen i Monäs, Nykarleby en central plats.

Aktiviteter som ordnas i församlingarna och centralt är t .ex. söndagsskola, scout, ungdomsgrupper, ungdomscafé, musik, lägerverksamhet och Humlefestivalen.

Håll utkik efter Hummelholmens hemsida hummelholmen.fi, som snart dyker upp.
SBFU:s gamla hemsida finns på sbfu.fi

Eventuella frågor om uthyrningar kan riktas till info@hummelholmen.fi