Purmo

Purmo Baptistförsamlingpurmo
Zionkyrkan

Överpurmovägen 280
68970 Överpurmo
Tel: 06-727 3589

Ordförande Tore Ede
Tel: 0500-291060


Ny medarbetare i Purmo

Anette Nyman började sin anställning som medarbetare i Purmo Baptistförsamling den 1 november 2015