Kontakt

Samfundsföreståndare:

Peter Sjöblom
Tel: +358(0)50-3236 188
Epost: psjoblom@baptist.fi

Samordnare för teologi
och samhällsfrågor:

Jan Edström
Tel: +358(0)50-356 4290
E-post: janiedstrom@gmail.com

Ekonomi/kassa:

Harriet Sten
Tfn +358(0)6-346 4514
(måndag och onsdag förmiddagar)
Epost: harriet.sten@baptist.fi

Missionsstandaret:

Peter Sjöblom (ansvarig utgivare)
Tel: +358(0)50-3236 188
Epost: psjoblom@baptist.fi

Ken Kackur (layoutansvarig)
Tel: +358(0)50-5622 388
Epost: ken.kackur@baptist.fi


Hummelholmens lägerområde:
Disponent: Ingemar Hannus

Samfundsstyrelsen:

Thore Wallin
ordförande
Tel: +358(0)40-567 5448
Epost: thore.wallin@gmail.com

SBFU:

Mikael Ahlskog
verksamhetsledare
Tel: +358(0)50 525 8321
Epost: verksamhetsledare.sbfu@gmail.com

Kontonr:
Aktia IBAN FI32 4055 0011 8837 39 BIC-kod HELSFIHH
Nordea IBAN FI62 2282 1800 0619 65 BIC-kod NDEAFIHH

Besöksadress:
Rådhusgatan 44 K 5
65100 VASA
Postadress:
PB 54
65101 VASA
Växel: +358(0)6-346 4500
Fax: +358(0)6-346 4510
Epost: fsb @ baptist.fi