Internationell mission

Mission har alltid legat Finlands svenska baptistsamfund (FSB) varmt om hjärtat. Redan i slutet av 1800-talet gjordes missionsinsatser. Från medlet av 1950 och senare ända fram till 1990-talet har missionärer varit i olika perioder i Kongo, DR Kongo, Rwanda och Burundi. De senare åren har missionsinsatser gjorts i Thailand, där projektet gällt utbildning och rehabilitering av personer med funktionsnedsättning, och i Zambia, där projektet gällt socialarbete bland föräldralösa barn. Båda dessa projekt upphörde vid årsskiftet 2017/2018 vad gäller den statsstödda finansieringen. Stödet från Finland fortsätter dock, men nu endast i form av fadderstöd. Vill du fortsättningsvis stöda projekten i Thailand och Zambia, går det bra att betala in till samfundets konto och märka “Thailand” eller “Zambia”. I Thailand går stödet till CDPD:s verksamhet, i Zambia går stödet till föräldralösa och fattiga barns skolgång.

Vårt nyaste projekt är i Sydsudan, där vi  understöder ett skolprojekt i Torit, Airport View School. Det här projektet genomförs inom ramen för FS Global, som är Frikyrklig Samverkans biståndsarbete och länge fungerat som partnerskapsorganisation gentemot Utrikesministeriet. Det här är dock sista året som vi får statligt stöd, eftersom partnerskapet mellan FS Global och UM inte förlängs efter 2019.

Den senaste broschyren med projekten (alla tre projekten) finns här: im-broschyr-2017

Utöver de tre biståndsprojekten har FSB även annan typ av missionsarbete. I Armenien understöder vi en kurdisk pastor i Avshar utanför Jerevan. I Uganda stöder vi organisationen Jesus Film Ministries, som evangeliserar genom att resa runt och visa filmer om Jesus. Vi understöder även några pastorsstuderande från Rwanda.

Finlands svenska baptistsamfund är medlem i MAF Finland. MAF är en kristen missionsorganisation och världens största så kallade non-profit (som inte drivs i vinstsyfte) flygbolag. MAF finansieras med frivilliga gåvor och intäkter från flygningar. Målet är att nå människor i avlägsna och isolerade områden i u-länder. Ett MAF-flygplan startar eller landar var tredje minut någonstans i världen.