Internationell mission

Mission har alltid legat Finlands svenska baptistsamfund (FSB) varmt om hjärtat. Redan i slutet av 1800-talet gjordes missionsinsatser. Från medlet av 1950 och senare ända fram till 1990-talet har missionärer varit i olika perioder i Kongo, DR Kongo, Rwanda och Burundi. De senare åren har missionsinsatser gjorts i Thailand, där projektet gällt utbildning och rehabilitering av personer med funktionsnedsättning, och i Zambia, där projektet gällt socialarbete bland föräldralösa barn. Vårt nyaste projekt är i Sydsudan, där vi  understöder ett skolprojekt i Torit. De här tre projektet, i Thailand, Zambia och Sydsudan, genomförs inom ramen för FS Global, som är Frikyrklig Samverkans biståndsarbete och fungerar som partnerskapsorganisation gentemot Utrikesministeriet.

Den aktuella broschyren med projekten finns här: im-broschyr-2017

Utöver de tre biståndsprojekten har FSB även annan typ av missionsarbete. I Armenien understöder vi en kurdisk pastor i Avshar utanför Jerevan. I Uganda stöder vi organisationen Jesus Film Ministries, som evangeliserar genom att resa runt och visa filmer om Jesus. Vi understöder även några pastorsstuderande från Rwanda.

Finlands svenska baptistsamfund är medlem i MAF Finland. MAF är en kristen missionsorganisation och världens största så kallade non-profit (som inte drivs i vinstsyfte) flygbolag. MAF finansieras med frivilliga gåvor och intäkter från flygningar. Målet är att nå människor i avlägsna och isolerade områden i u-länder. Ett MAF-flygplan startar eller landar var tredje minut någonstans i världen.