Laila Dahl kombinerar familj och artistkarriär

Laila Dahl är aktuell med en ny skiva, Wacky Curtains, efter en flera år lång paus från skivinspelningar och turnerande. Pausen har hon ägnat åt sin familj.


Den svenska kristna artisten Laila Dahl har gett ut åtta skivor. Mellan åren 1983 och 1994 kom sju av dessa. Sedan följde en lång paus, och i år kom så ännu en.


Orsaken till skivpausen mellan 1994 och 2001 står att finna i ändrade familjeförhållanden och en omprioritering till följd av det. Laila blev nämligen mamma 1994, och två år senare kom barn nummer två. När det första barnet var litet och skivan från 1994 färsk, turnerade Laila sammanlagt närmare 6 månader tillsammans med sitt band där också hennes man Jan Höglund ingick.
- Att turnera med ett litet barn gick bra praktiskt sett, men jag kände mig alltid halv. När jag stod på scenen, kände jag att jag borde ha funnits hos mitt barn. Och omvänt, när jag tog tid för barnet kände jag att jag borde varit social, hälsat på publik och pratat med arrangörer och så vidare.
Så när det blev klart att ett andra barn var på väg, valde Laila att ta paus i artistkarriären och satsa hundraprocentigt på familj och barn.


Lusten växte efterhand

När barnen växt till sig lite - Li är idag 7 och Leo 5 år - började Lailas lust att återvända till musiken också växa. Det resulterade först i några spelningar, liksom för att pröva på, och så småningom i skivan Wacky Curtains, som utkom i år.
Laila tycker själv att den nya skivan musikaliskt är mera lättillgänglig än åtminstone den senaste före det. En nyhet är också att texterna den här gången är skrivna på engelska i original.
Laila Dahl är i dag 37 år, vilket betyder att hon var omkring 30 när den förra skivan kom. Hon konstaterar också att den skivan handlade mycket om 30-årsfunderingar, om livet, tron och kärleken. Den nya skivan handlar mera om att stå mitt uppe i livet.
- Det är fortfarande mycket relationer: jag i relation till min man, mina barn, Gud, omgivningen. Låtarna handlar också om att kommunicera och leva i nuet.
Hennes man Jan har varit med om hela processen med den nya skivan, och spelar också keyboard på skivan, men han är inte med i bandet som kompar henne när hon är ute och spelar. De har medvetet valt att göra så, för att barnen ska kunna ha någon av föräldrarna hos sig så mycket som möjligt.


Beroende av radiotid

Under sina snart tjugo år som artist har Laila naturligtvis mognat.
- Jag vet idag fortare speciellt vad jag inte vill, vilket märktes till exempel i arbetet med den nya skivan. Numera tar jag det hela inte heller lika allvarligt. Mitt andra liv bredvid artistlivet är så mycket viktigare idag.
Den nya skivan har spelats en del på radion - speciellt titellåten Wacky Curtains och det tredje spåret på skivan, Ten Minutes - men ändå inte tillräckligt mycket och ofta. Laila konstaterar att en artist idag är helt beroende av att synas och höras i TV och radio. Om man inte spelats i radio, kan man inte ringa och bjuda ut sig till nya platser för att få spelningar. Därför är det svårt att få jobb för nya artister, ifall man inte råkar tillhöra det fåtal som lyckas slå igenom.
Varje vecka får radion in minst 40 nya skivor. Den som ska sålla och välja vilka som ska spelas har inget lätt jobb. Det är förståeligt att man går den lätta vägen och väljer säkra kort, som redan etablerade artister eller nya artister från de “rätta” skivbolagen.
- Då kan man som artist tycka att det känns orättvist. Många gånger ges man inte ens chansen att bli lyssnad på.
Trenden är ju också att artisterna idag helst ska vara unga, och ofta är de som slår igenom smarta produkter av skivbolag som vet vad som krävs för att sälja.
- Jag är medveten om att man sällan skriver skivkontrakt med någon i min ålder idag, och det kan ju också kännas orättvist. Men samtidigt är jag trygg i det jag gör och kan. Och de unga och nya artisterna vill ju säkert också bli tagna för det de är och kan.
Laila är dessutom - trots till exempel framgången med låten “Annie” i Melodifestivalen -91, där hon inte vann men i alla fall kom in på Svensktoppen - ändå mest känd som kristen artist, och sätts därför ofta åt sidan bara av den orsaken. Sådan är branschen.


Bransch som krympt

När Laila Dahl började sin artistkarriär och fick skivkontrakt med PRIM, var situationen på den kristna musikscenen en helt annan än den är idag. Den kristna musikindustrin i Sverige är idag oerhört mycket mindre. Då ordnade nästan varje församling regelbundet egna konserter, och kristna festivaler fanns det gott om. Så är det inte längre.
- Det är tråkigt på ett sätt, men samtidigt tror jag vi hade kommit till en punkt där det blev mest underhållning. Kyrkor och församlingar började känna att det inte var musikaliska upplevelser man i första hand skulle förmedla. Samtidigt hade unga kristna börjat gå allt mer på profana konserter och fick sina musikaliska influenser från många håll. Idag satsar många församlingar i stället pengarna på andra typer av tonårsarbete eller på till exempel äktenskapsskolor. Det här tycker jag är ett friskt tecken, men samtidigt gör det minskade utbudet av konserter det svårare att få jobb som artist.
å andra sidan sjunger Laila helst för människor som inte hört budskapet hundra gånger förr. Då och då får hon chansen att göra det, även om hon själv tycker det sker alltför sällan.
- Melodifestivalen -91 gav en del öppningar, och en del spelningar på helt profana ställen har det blivit. Det känns alltid fint att få så några frön. Att få se i mänskors blick att de berörs.


Läser till samtalsterapeut

Laila känner att hon knappast kommer att vara ute så mycket på turné under den närmaste tiden. Vid sidan om artistlivet har hon ju familjen med man och två barn, och dessutom läser hon till samtalsterapeut.
På senare tid har hon rest runt en del och hållit seminarier för kvinnor. Det började med att hon blev inbjuden till så kallade kvinnofrukostar. Efterhand hörde fler och fler av sig.
- På de här samlingarna pratar jag väldigt personligt om mina egna erfarenheter, vi samtalar och jag sjunger lite. Det handlar mest om kvinnorollen - eller egentligen de många olika rollerna - och känslan av att aldrig vara tillräcklig. Det finns ett tydligt behov av den här typen av träffar. Det är en stor omställning att få barn och gå in i en helt ny roll, och många saknar ett forum där de kan diskutera de här sakerna.


På årets Humlefestival

Laila Dahl uppträdde på årets Humlefestival, sist på fredag kväll tillsammans med två gitarrister och en slagverkare. Hon gjorde en mycket uppskattad spelning.
Vad gäller tidigare konsertbesök i Finland mindes Laila att hon åtminstone besökt Kristen Sång på Stundars och dessutom att hon tillsammans med sin svärfar Arne Höglund för väldigt länge sedan deltog i en möteskampanj i Vasa.


Peter SjöblomDiskografi, Laila Dahl:
1983: Dimman ligger tät (Ep)
1984: Din tid
1987: Efter regn
1991: Annie (Ep - två låtar)
1993: Guldögon
1993: Egen ängel
1994: Spirutual kiss
2001: Wacky Curtains