Sommarkonferens 2020

Den 11-14.6. 2020 arrangeras den gemensamma konferensen ”Enade i kärlek” i Vasa. Konferensarrangörer är Finlands svenska adventkyrka, Finlands svenska baptistsamfund, Finlands svenska pingstmission, Metodistkyrkan i Finland och Missionskyrkan i Finland.

För fjärde gången arrangerar den finlandssvenska frikyrkligheten en gemensam sommarkonferensen. Den första gemensamma frikyrkokonferensen hölls år 2000 i Vasa. Därefter följde Borgå år 2005 samt Jakobstad år 2010. Nu står Vasa och Variska skolcenter i Gamla Vasa i tur den 11-14.6. 2020.

Årets konferens blir mångsidig och intressant. Huvudtalarna Tomas Sjödin, Niklas Piensoho och Frida Nyberg är välkända och mångsidiga förkunnare. Seminarier, konserter och så kallade ”Talkshows” kompletterar det intressanta programmet. För barn, tweens, ungdomar och unga vuxna arrangeras egna programhelheter.

Det finns ett stort antal hotell och airbnb lägenheter i Vasa. Därtill står arrangörerna senare under vårens lopp till tjänst med ytterligare valmöjligheter till konferensboende. Matpriserna under sommarkonferensen kommer att vara ytterst förmånliga. Sommarkonferensen har en egen hemsida, www.sommarkonferens2020.fi. Likaså kommer konferensen att finnas på sociala medier.

Väl mött i Vasa den 11-14.6. 2020!