Tidningen

MST/Missionsstandaret
Finlands svenska baptistsamfunds och dess ungdomsförbunds tidning

MST utkommer med 11 nummer per år (av vilka två är dubbelnummer, vilket ger nio utgivningar). Baptisterna i Finland har gett ut en tidning sedan 1892.
MST finns även på Paperini (tidigare Skriftly). Där kan man förutom artiklar från MST även läsa många andra finlandssvenska tidskrifters artiklar.
En del artiklar finns även tillgängliga här.

Prenumerationer