Tidningen

MST/Missionsstandaret
Finlands svenska baptistsamfunds och dess ungdomsförbunds tidning

MST utkommer med 12 nummer per år.
Baptisterna i Finland har gett ut en tidning sedan 1892.
MST finns även på Paperini (tidigare Skriftly(. Där kan man förutom artiklar från MST även läsa många andra finlandssvenska tidskrifters artiklar.

Prenumerationer