Kontaktuppgifter MST

MST/Missionsstandaret
Finlands svenska baptistsamfunds och dess ungdomsförbunds tidning

Redaktörer:
Peter Sjöblom, Ken Kackur

Medarbetare:

Jan Edström, Helena Jansson, Frank Isaksson, Kjell Blomberg

Postadress

PB 54, 65101 VASA

Ansvarig utgivare:
Peter Sjöblom

Redaktion, expedition
Rådhusgatan 44 K 5
VASA
tfn: 06-346 45 01
fax: 06-346 45 10
epost: mst@baptist.fi
Prenumerationer:
Ken Kackur
Redaktionsråd:
Mia Stenmark-Hannus, Jan Edström, Sara Högberg, Johanna Liljeström Kontor, Majvor Nyholm, Andreas Björklund (+ redaktörerna)