Kontaktuppgifter MST

MST/Missionsstandaret
Finlands svenska baptistsamfunds och dess ungdomsförbunds tidning

Redaktörer:
Peter Sjöblom, Ken Kackur

Medarbetare:

Jan Edström, Helena Jansson, Frank Isaksson, Kjell Blomberg

Postadress

PB 54, 65101 VASA
Ansvarig utgivare:
Peter Sjöblom
Redaktion, expedition
Rådhusgatan 44 K 5
VASA
tfn: 06-346 45 01
fax: 06-346 45 10
epost: mst@baptist.fi

Prenumerationer
:

Ken Kackur

Redaktionsråd:

Mia Stenmark-Hannus, Sara Högberg, Johanna Liljeström Kontor,
Majvor Nyholm (+ redaktörerna)