Kontaktuppgifter MST

MST/Missionsstandaret
Finlands svenska baptistsamfunds och dess ungdomsförbunds tidning

Redaktör och ansvarig utgivare:
Peter Sjöblom

Medarbetare:

Jan Edström, Helena Jansson, Frank Isaksson, Sara Högberg

Postadress

PB 54, 65101 VASA

Redaktion, expedition
Rådhusgatan 44 K 5
VASA
tfn: 050-3236188
epost: mst@baptist.fi


Prenumerationer
:

Peter Sjöblom, Harriet Sten

Redaktionsråd:

Mia Stenmark-Hannus, Ann-Lois Edström, Ken Kackur + redaktören