Aktuellt

VÅRMÖTE
Samfundets vårmöte hålls lördag 22 april i Vörå frikyrka.
Stadgeenliga ärenden som bokslut och verksamhetsberättelse.
Kaffe från 9.30.
______________________

________________________

SOMMARKONFERENS 2023

____________________

Temadag lördag 18.2.2023 kl 10-15 i Vasa baptistkyrka
kring ungas psykiska hälsa och ohälsa. Läs mera här!
En liknande temadag planeras även i södra Finland, men datum är ännu oklart.
____________________________

En mötesplats och en seminariedag på temat Samkönade relationer ordnades på Humle lördag 17 september 2022.
Delar av dagen bandades och finns här.

___________________

Pastors- och medarbetarkonferens 1-3 november 2022 på Österhankmo lägergård.
Arrangörer är Frikyrklig samverkan.
Temat är Välkommen hem!
Broschyr och länk till anmälan finns här.

___________________

Höstmöte

Samfundets höstmöte ordnas 19.11.2022 i Vasa baptistkyrka.
Mera info här.

__________________________________

ÄLDRE INLÄGG:

En mötesplats och en seminariedag på temat
Samkönade relationer
ordnades på Humle lördag 17 september 2022.
Mera info här.

______________________________________

Sommarens läger kan du läsa om på Sommartid

Humle TalkShow – på djupet med Tomas Knuts.

Avsiktsförklaring undertecknad i Falun i november 2021.