Vårmöte

Vårmötet 2022 hölls den 23 april i Vasa baptistkyrka.

Läs referat i MST 4/2022