Om oss

Den första baptistförsamlingen grundades 1856 på Föglö, Åland. Den blev startskottet till att många nya baptistförsamlingar grundades. Jakobstads baptistförsamling blev den första församlingen som grundades på Finlands fastland. I baptismens begynnelse var det fortfarande olagligt att utöva någon annan tro än den evangelisk-lutherska i Finland. Trots motstånd lyckades de första baptisterna starta församlingar och senare bilda samfund. År 2006 höll baptisterna jubileumskonferens med anledning av att baptisterna då verkat i Finland i 150 år.

Idag finns cirka 1 000 medlemmar i 13 församlingar. Jakobstads baptistförsamling är till numerären den största på drygt 270 medlemmar. I Europa ca 800 000 medlemmar av takorganisationen European Baptist Federation (EBF) och i den världsvida baptistiska gemenskapen Baptist World Alliance (BWA).

Baptismens kärna är och har alltid varit att värna om trosfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Församlingar och bönehus

 • Karleby (den svenska verksamheten numera minimal)
 • Larsmo
 • Jakobstad
 • Esse
 • Forsby
 • Purmo
 • Munsala
 • Oravais
 • Oxkangar
 • Komossa (bönhus)
 • Vörå
 • Vasa
 • Malax
 • Petalax
 • Närpes
 • Helsingfors