Kontaktuppgifter MST

MST/Missionsstandaret
Finlands svenska baptistsamfunds tidning

Redaktör och ansvarig utgivare:
Peter Sjöblom

Medarbetare:

Helena Jansson, Frank Isaksson, Sara Högberg, Carolina Bjon, Jan Edström

Postadress

PB 54, 65101 VASA

Redaktion, expedition
Rådhusgatan 44 K 5
VASA
tfn: 050-3236188 (red Sjöblom)
epost: mst@baptist.fi


Prenumerationer
:

Harriet Sten, Peter Sjöblom

Redaktionsråd:

Ann-Lois Edström, Mia Stenmark-Hannus, Ken Kackur, Andrea Höglund, Peter Sjöblom (redaktör)