Vasa

Välkommen till Vasa baptistförsamling!kyrkandraw_ikon

Vasa baptistförsamling är den äldsta av Vasa stads frikyrkoförsamlingar och grundades redan år 1881 av sex personer. Idag har Vasa baptistförsamling drygt 100 medlemmar.

Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag kl 11. Söndagens gudstjänst är församlingens “hjärta” och tolkas till engelska. Our Sunday services are translated to English. Varannan tisdag kl 18 inbjuder vi till internationell mat för alla och varannan tisdag kl 14 har vi Tisdagsträffen med olika gäster. På torsdagar kl 19 samlas vi till bön. På fredagar kl 13-16 har vi en Eftisklubb, kallad Fredagsmys, för barn i åk 1-4. Församlingen har också olika samlingar riktade till arabisktalande invandrare. För närmare info se församlingens Facebook-sida eller annons i torsdagens Vbl. Varmt välkommen med till våra gudstjänster och samlingar!

Adress: Rådhusgatan 44 D, 65100 Vasa (ingång från gården till samlingar på vardagar)  Epost: baptist.vasa@gmail.com
Verksamhetsledare: Liselott Blomberg, tel 040-9611759.