Vasa

Välkommen till Vasa baptistförsamling!kyrkandraw_ikon

Vasa baptistförsamling är den äldsta av Vasa stads frikyrkoförsamlingar och grundades redan år 1881 av sex personer. Idag har Vasa baptistförsamling drygt 130 medlemmar.

Söndagens gudtjänst är församlingens “hjärta” och alla är välkomna att delta i den. Övrig verksamhet är bl.a. pensionärssamlingen Tisdagsträffen varannan tisdag, bibelsamtal och bönekvällar varannan torsdag. En scoutgrupp träffas på onsdagskvällar.

I en baptistförsamling betonas den personliga omvändelsen och tron på Jesus Kristus. Tron är ingen prestation utan en gåva och en erfarenhet som ges p.g.a. Guds outgrundliga nåd. På tron följer dop och församlingsmedlemskap. Att vara kristen är att leva ut sin tro som en Jesu lärjunge med den heliga Andes hjälp.