Vasa

Välkommen till Vasa baptistförsamling!

I de här tiderna med olika restriktioner på grund av corona-viruset så har vi varit tvungna att göra ändringar i hur vi träffas. Vasa Baptistförsamling har en egen YouTube-kanal där vi satt upp andakter och samtal med sång. Vi har producerat material både på svenska och arabiska. Gå gärna in och kolla. Vi finns också på Facebook och Instagram och där kan du följa med vad som är på gång och kommentera.

Eftersom församlingen ändå är vårt hem och vi vill fortsätta att träffas så samlas vi i olika smågrupper. På torsdagar kl 18 samlas vi till Bön alternativt Böneskola. Ingång från gården. Vi har också en bibelstudiegrupp på arabiska som samlas varje måndag under ledning av församlingsarbetare Farag Sadak.

Under vårterminen 2021 samlas vi på söndagar kl 11 till Bibelstudium kring Jesu bergspredikan (Matteus 5). Eftersom vi har en stor kyrka med många olika utrymmen, så finns det möjlighet att samlas i lite olika rum och följa rekommendationerna om max antalet som kan samlas.

Vi tror att Jesus vill möta oss i dessa tider av osäkerhet. ”Sök först Guds rike, så ska ni också få allt det andra ni behöver”

Vasa baptistförsamling är den äldsta av Vasa stads frikyrkoförsamlingar och grundades redan år 1881 av sex personer. Idag har Vasa baptistförsamling drygt 110 medlemmar.

Adress: Rådhusgatan 44 D, 65100 Vasa (ingång från gården till samlingar på vardagar)
E-post: baptist.vasa@gmail.com
Verksamhetsledare: Liselott Blomberg, tel 040-9611759

Se det aktuella programmet på vår Facebook-sida.