Komossa bönehus
Paljakvägen
66820 Komossa

Betlehem r.f
Ordf. Mikael Lidman

Kontakt:
Boris och Anna-Lisa Björklund
Västerbackavägen 10
68930 Purmo
Telefon: 0400-184643