Vem är vi

Modfälldhet har vänts till hopp.

Baptisterna i Svenskfinland är inne i flera intressanta utvecklingsprocesser just nu.

Det började med ett krismedvetande och en oro över de utmaningar som många församlingar möter idag. Så beslöt vi att be gemensamt. Och så har vi också samtalat, visionerat och fikat.

Och de senaste tre åren ser vi hur Gud har satt bit efter bit på plats.

Plock från vad som hänt det senaste året:

  • Församlingarna har anställt åtta nya personer på del- eller heltid.
  • Vi har blivit ett tolfte regionalt nätverk inom Evangeliska frikyrkan (EFK) i Sverige. Det innebär att anställda och ledare/ansvarsbärare kan delta i EFK:s olika utbildningsdagar och att EFK och FSB utbyter tankar, program, manualer, inspiration och initiativ mm.
  • Yngre krafter tar över stafettpinnen inom tex barn- och ungdomsverksamheten och Hummelholmen. Lägerområdet utvecklas på olika sätt. I utvecklingen av området är hållbarhet ett nyckelord.
  • Vi testar nya idéer. Församlingarna samarbetar i två distrikt – kring Jakobstad och kring Vasa. Det handlar om att vandra tillsammans och så småningom vet vi mer om vad det innebär i praktiken.

Vi fortsätter be och lyssna in vad Gud har på hjärtat för den här tiden.

I dag har Finlands svenska baptistsamfund (FSB) knappt 1000 medlemmar i 13 församlingar i Österbotten och Helsingfors.

Församlingarna är självständiga men fungerar tillsammans inom FSB och samarbetar bland annat kring lägerområdet Hummelholmen, mission, gemensamma satsningar, bön och sommarkonferens.