Tidningen MST

Baptisterna i Finland har gett ut en egen tidning sedan 1892. Namnet Missionsstandaret fick tidningen 1915. Förkortningen MST kan även stå för ”Människa – Samtid – Tro”.

En del av artiklarna publiceras även här på hemsidan samt på Paperini.

MST utkommer med 7 nummer under 2023.

Redaktör och ansvarig utgivare:
Peter Sjöblom
Tel. +358(0)50-3236 188
Epost: mst[at]baptist.fi

Medarbetare:

Helena Jansson, Frank Isaksson, Jan Edström


Prenumerera på MST!