narpes_bapt_streetviewNärpes baptistförsamling

Salem
Åbrovägen
64220 Yttermark
Tel: 0500-267 390
Bönehusföreningar:
Pörtom: Kristliga föreningen Betlehem r.f.
Rangsby: Betfage r.f.

Program