Det här dokumentet kan gärna användas av församlingarnas styrelse och äldste i samband med till exempel nyanställningar. Tanken är att det kan fungera som en vägledning för både den som blir anställd och de som anställer. Det kan också vara nyttigt att ledare som har jobbat längre inom församling tar del av det här dokumentet.