Våra församlingar:

Karleby
Torggatan 51
67100 Karleby
Bönehusförening: Silo r.f.
Larsmo
Kackurvägen 221
68570 Larsmo
Jakobstad
Kyrkogatan 4
68600 Jakobstad
Tel: 06-723 0642
Fax: 06-723 1310
Esse
Nådjärvvägen 30
68820 Esse
Tel. 050-4312477
Tel: 06-766 2063
Forsby
Forsbyvägen 381
68920 Forsby
Postadress:
c/o AB Victorzon
Bondevägen 73
68920 Forsby
Purmo
Zionkyrkan
Överpurmovägen 280
68970 Överpurmo
Munsala
Baptistkyrkan
Kantlaxvägen 20 A
66970 Hirvlax
Oravais
Betel
Eljasusvägen 42
66800 Oravais
Oxkangar
Österövägen 529
66730 Oxkangar
Komossa
Paljakvägen
66820 Komossa
Betlehem r.f
Vörå
Vöråvägen 32
66600 Vörå
06-383 0123

Vasa
Rådhusgatan 44
65100 Vasa

Malax
Betel, Klockarbacken
Ginstigen 120b
66100 Malax
Petalax
Elim
Åmossa-Skottvägen 69
66240 Petalax
Närpes
Salem
Åbrovägen
64220 Yttermark
Helsingfors
Skillnadsgatan 1-3
00130 Helsingfors
Tel: 09-643 931
Pastor Tel. 050- 3564290