PRENUMERATIONSPRISER 2023:

Normalprenumeration i Finland 80 euro
I Europa 80 euro (med flyg 90 euro)
Övriga länder 90 euro (med flyg 100 euro)

Gåvoprenumerationer:
Inom Finland 50 euro för den första gåvoprenumerationen, 20 euro för varje gåvoprenumeration utöver den första.
Till Sverige och övriga Europa 55 euro, övriga länder 65 euro.
(Specialvillkor för församlingar, ta kontakt!)

Studerande ges 50 % rabatt, dvs kan prenumerera för 40 euro.

SPECIALERBJUDANDE FÖR NYA PRENUMERANTER:
Kommer du som ny prenumerant, får du första året för 50 euro.

I prenumerationsärenden, ta kontakt med redaktionen, mst@baptist.fi
eller med Peter Sjöblom, psjoblom[at]baptist.fi, tfn +358-(0)50-3236 188
eller med Harriet Sten, hsten[at]baptist.fi, tfn +358-(0)50-593 2074.