Den första baptistförsamlingen grundades 1856 på Föglö, Åland. Den blev startskottet till att många nya baptistförsamlingar grundades. Jakobstads baptistförsamling blev den första församlingen som grundades på Finlands fastland. I baptismens begynnelse var det fortfarande olagligt att utöva någon annan tro än den evangelisk-lutherska i Finland. Trots motstånd lyckades de första baptisterna starta församlingar och senare bilda samfund. År 2006 höll baptisterna jubileumskonferens med anledning av att baptisterna då verkat i Finland i 150 år.

Idag finns cirka 1 000 medlemmar i 13 församlingar. Jakobstads baptistförsamling är till numerären den största på drygt 270 medlemmar. Fjorton av samfundets församlingar finns längs västkusten, från Närpes i söder till Karleby i norr. Dessutom finns en församling i Helsingfors. I Europa finns inom  takorganisationen European Baptist Federation (EBF) omkring 770 000 medlemmar och i den världsvida baptistiska gemenskapen Baptist World Alliance (BWA) omkring 37 miljoner (dessutom finns flera baptistsamfund, bl a i USA, som av olika orsaker valt att inte tillhöra BWA).

Baptismens kärna är och har alltid varit att värna om trosfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Baptisterna har dessutom en kongregationalistisk församlingssyn. Det betyder att varje församling själv har rätt att fatta beslut om sin egen verksamhet.

Församlingar och bönehus

 • Karleby (den svenska verksamheten numera minimal)
 • Larsmo
 • Jakobstad
 • Esse
 • Forsby
 • Purmo
 • Munsala
 • Oravais
 • Oxkangar
 • Komossa (bönhus)
 • Vörå
 • Vasa
 • Malax
 • Petalax
 • Närpes
 • Helsingfors