Kontakt

Post- och faktureringsadress:

Finlands svenska baptistsamfund
PB 54
65101 VASA
E-post: fsb[at]baptist.fi
E-post för fakturor: fakturor[at]baptist.fi

Besöksadress till expeditionen:

Rådhusgatan 44 K 5
(vån. 2, ingång från Kaserngatan)
65100 VASA

Öppet enligt överenskommelse.

Samfundsföreståndare:

Peter Sjöblom
Tel: +358(0)50-323 6188
E-post: psjoblom[at]baptist.fi

Ekonom:

Harriet Sten
Tfn +358(0)50-593 2074
E-post: harriet.sten[at]baptist.fi

Samfundsstyrelsen:

Bengt Lillvik
ordförande
Tel: +358(0)50-365 8775
E-post: bengt.lillvik[at]baptist.fi

MST:

Peter Sjöblom
chefsredaktör
Tel: +358(0)50-323 6188
E-post: mst[at]baptist.fi

Lägerområdet Hummelholmen:

Hummelholmsvägen 155
66970 HIRVLAX

Isabelle Spiby
verksamhetsledare
Tel: +358(0)40-689 2241
E-post: isabelle.spiby[at]baptist.fi

Anders Wallin
disponent

Bokningar: info[at]hummelholmen.fi