Finlands svenska baptistsamfund

Aktuellt just nu • Lediga tjänster

hummelholmen

Den första baptistförsamlingen grundades 1856 på Föglö, Åland. Den blev startskottet till att många nya baptistförsamlingar grundades. Jakobstads baptistförsamling blev den första församlingen som grundades på Finlands fastland. I baptismens begynnelse var det fortfarande olagligt att utöva någon annan tro än den evangelisk-lutherska i Finland. Trots motstånd lyckades de första baptisterna starta församlingar och senare bilda samfund.
År 2006 höll baptisterna jubileumskonferens med anledning av att baptisterna då verkat i Finland i 150 år.

Idag består samfundet av cirka 1 000 medlemmar i 14 församlingar. Jakobstads baptistförsamling är till numerären den största på drygt 270 medlemmar. Fjorton av samfundets församlingar finns längs västkusten, från Närpes i söder till Karleby i norr. Dessutom finns en församling i Helsingfors. I Europa finns inom  takorganisationen European Baptist Federation (EBF) omkring 770 000 medlemmar och i den världsvida baptistiska gemenskapen Baptist World Alliance (BWA) omkring 37 miljoner (dessutom finns flera baptistsamfund, bl a i USA, som av olika orsaker valt att inte tillhöra BWA).

Baptismens kärna är och har alltid varit att värna om trosfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Baptisterna har dessutom en kongregationalistisk församlingssyn. Det betyder att varje församling själv har rätt att fatta beslut om sin egen verksamhet.
Läs mer


Tidningen MST

Baptisterna i Finland har gett ut en egen tidning sedan 1892. Namnet Missionsstandaret fick tidningen 1915. Förkortningen MST kan även stå för ”Människa – Samtid – Tro”.
Tidningen utkom med åtta nummer under 2022, under 2023 planeras sju nummer men samtidigt även en ökad närvaro på digitala plattformar.
En del av artiklarna publiceras även här på hemsidan samt på Paperini.

Läs mer

Hummelholmen

Lägerområdet Hummelholmen i Monäs (Nykarleby) har varit i Baptistsamfundets ägo sedan 1962 och började ta sin form i och med att områdets första byggnad, lägergården, byggdes 1964. På området finns närmare 20 småstugor med omkring 100 sovplatser, en samlingsbod för lektioner, gudstjänster m.m., en  bastubyggnad med handikapp-WC, vedeldad bastu och duschar, en separat WC-byggnad samt det senaste tillskottet i form av en stor byggnad med cafè, samlingsutrymmen, förvaring m.m.
Läs mer

Mission och bistånd

FSB har sedan slutet av 1800-talet engagerat sig i olika slags missionsinsatser. Våra biståndsprojekt gick fram till 2019 via FS Global, som var Frikyrklig Samverkans biståndsorgan och erhöll via det projektstöd från Utrikesministeriet.
Efter att statsstödet upphört kommer de medel som sänds ut enbart från församlingarnas egna insamlingar samt frivilliga donationer.
Vårt skolprojekt i Torit i Sydsudan är idag vårt största projekt.
Läs mer