Välkommen!

Vi är ett kristet samfund som består av 13 svenskspråkiga baptistförsamlingar i Finland med totalt cirka 1 000 medlemmar. Du är välkommen med i gemenskapen i någon av våra församlingar samt till våra evenemang på lägerområdet Hummelholmen!

Aktuellt


Artiklar ur tidningen MST

Fler artiklar (Sidan är under uppbyggnad)

Ge en gåva!

En stor del av vår verksamhet samt våra möjligheter att hjälpa andra är helt beroende av bidrag från församlingar och privatpersoner. Din gåva är betydelsefull!

Betala in din gåva till Finlands svenska baptistsamfunds penninginsamlingskonto:

OBS! Detta konto används endast för insamlingar, för andra betalningar kontakta ekonomisekreteraren!

Ange något av följande aktuella insamlingsändamål i meddelandet:

  • Barn och unga
  • Hummelholmen
  • Humle Cabins
  • Sydsudan

Läs mer om våra olika missionsinsatser här.

Penninginsamlingstillstånd RA 2020/1344