Välkommen!

Vi är ett kristet samfund som består av 13 svenskspråkiga baptistförsamlingar i Finland med totalt cirka 1 000 medlemmar. Du är välkommen med i gemenskapen i någon av våra församlingar samt till våra evenemang på lägerområdet Hummelholmen!


Fler artiklar

Ge en gåva!

En stor del av vår verksamhet samt våra möjligheter att hjälpa andra är helt beroende av bidrag från församlingar och privatpersoner. Din gåva är betydelsefull!

Betala in din gåva till Finlands svenska baptistsamfunds penninginsamlingskonto eller via MobilePay:

OBS! Detta konto används endast för insamlingar, för andra betalningar kontakta ekonomisekreteraren!

Ange något av följande aktuella insamlingsändamål i meddelandet:

  • Barn och unga
  • Hummelholmen
  • Sydsudan
  • Armenien
  • Pastor Maheer

Läs mer om våra olika missionsinsatser här.

Penninginsamlingstillstånd RA 2020/1344 gäller i Finland (förutom Åland)