Artiklar

Här finns en del  länkar till en del artiklar som varit publicerade i MST.
Listan kommer att kompletteras efterhand.

Ledartexter
Predikningar och andra teologiska texter
Allmänna texter
Touché – novell i fem delar av Frank Isaksson (del 1-3 finns här)
Pastor Malins julförberedelser – novell av Frank Isaksson med illustrationer av Lena Streng

Vasa baptistförsamling har renoverat en del av sina utrymmen. Det presenteras i MST 6/2021. Här finns en kort video där man ser en genomvandring av det nyrenoverade.