Gabriella ger tid för Gud

Under det här året är Gabriella Victorzon vonlontär på UMU:s enhet i Ruurikkala. (foto: Peter Sjöblom)

På Ruurikkala gård i Evijärvi har YWAM Finland en utbildningsenhet. Sedan i höstas är Gabriella Victorzon en av volontärerna där. Året innan gick hon själv UMU:s lärjungaskola i Ålesund, Norge.

YWAM står för Youth With a Mission, eller Ungdom med Uppgift (UMU) på svenska. Enheten i Evijärvi har varit igång sedan 2008. Just nu har man nio studerande och sju volontärer av vilka fem är heltidsvolontärer som har ansvar för gruppen. Gabriella är en av heltidsvolontärerna. 

Specialklasslärare

Gabriella är utbildad speciallärare och blev klar 2022.  Som biämne i sina lärarstudier hade hon bildkonst. Mitt under studierna gjorde hon ett halvt år som utbytesstuderande vid en ämneslärarutbildning i Oslo. 
– Jag studerade teckning, målning, arkitektur och entreprenörskap plus att jag gjorde en examensuppgift. 
Hon konstaterar att hon under tiden i Oslo levde i tre olika bubblor, dels utbildningen, dels den grupp med internationella studerande hon mest umgicks med, dels gemenskapen i den församling hon gick till.
Där i kyrkan träffade hon en person som rekommenderade UMU:s lärjungaskola i Ålesund åt Gabriella, bland annat för att de har en kreativ linje där. Till saken hör att Gabriella redan tidigare hade funderat på att gå en lärjungaskola, men aldrig kommit sig iväg. När hon var klar med sina studier, insåg hon att ifall hon ville göra något åt drömmen om lärjungaskola så var det dags nu, innan hon kanske skulle få en lärartjänst.  

Från Ålesund till Evijärvi

Hon sökte till UMU:s Kreativa lärjungaskola i Ålesund och blev antagen.
– Jag gick först lärjungaskolan, men ungefär halvvägs igenom den upplevde jag att Gud sade att jag skulle stanna kvar där.
Hon lydde Guds tilltal och efter lärjungaskolan blev hon kvar som volontär och en del av skolstaben.
Efter ungefär ett år i Norge, hörde Gabriella igen Guds tilltal och den här gången sade han att hon ska återvända till Finland.
– Jag kände till att YWAM har en enhet i Ruurikkala. Jag kunde av någon anledning inte sluta tänka på det och skickade ett meddelande och undrade om de behövde någon som mig. 
Gabriella har nu jobbat som volontär på Ruurikkala sedan augusti i fjol och har lovat att vara kvar åtminstone till slutet av maj i år.
YWAM Ruurikkala har två linjer, en kreativ linje och en linje för entreprenörskap, med fem studerande på den ena och fyra på den andra linjen.
– Den här skolan är mer inriktad på missionsarbete i samhället än många andra av YWAM:s enheter. 


Varför YWAM?

Varför valde Gabriella att ge tid till en lärjungaskola?
– Jag kände att jag verkligen ville ge Gud en period av mitt liv där hela fokuset är på honom. Det är någonting väldigt speciellt med att ta fem eller nio månader och säga åt Gud att den här tiden ger jag åt dig.
Många som gör en lärjungaskola, väljer att göra det i ett helt annat land. 
– Det gör det extra speciellt. Man kommer bort hemifrån och tiden i lärjungaskolan bli som en speciell bubbla man är inne i, som ett växthus. Det är nyttigt att stanna upp och pausa från vardagslivet och fråga vad jag själv vill med mitt liv och vad Gud vill. 
Hon är osäker på hur länge hon ska vara kvar på Ruurikkala. 
– Om Gud kallar, kan jag tänka mig att vara längre och bli kvar här och utbilda andra. Men samtidigt är idén med skolan här i Ruurikkala att vi ska utbilda människor att vara missionärer i olika vanliga arbets- och samhällssituationer. Så ifall jag väljer att i stället börja jobba som lärare, är jag säker på att Gud har en uppgift för mig där också.

Uppvuxen i Forsby

Gabriella är född 1997 har växt upp i Forsby, Pedersöre. 
– Forsby känns fortfarande som hemma även om jag egentligen inte bott hemma sedan jag var 16.
Hon är fortfarande medlem i Forsby baptistförsamling.
– Jag har haft flera tillfälliga församlingar på de orter jag bott när jag studerat, bland annat i Norge, men ingen som känts så permanent att jag valt att bli medlem. Men jag tycker det är viktigt att man har en församling som man engagerar sig i. Också inom YWAM betonar man att församlingen är viktig.
Hummelholmen är kärt för Gabriella. På Humle har hon varit många somrar både som deltagare och ledare. Skulle hon inte haft sommarjobb de senaste somrarna, skulle hon gärna varit där ännu mer.
– Humle är någonting väldigt fint. Speciellt när man kommer från en liten församling är det värdefullt att till exempel få gå på KDS och lära känna andra unga från andra församlingar.

(Artikeln är en förkortad version jämfört med den som finns i den tryckta tidningen, MST 1/2024)

Gabriella Victorzon framför en av sina tavlor som hängde i biblioteket i Bennäs under januari månad. Tavlan på bilden heter Bryggen och visar en vy från Bergen i Norge. (Fotograf Janica Lindqvist)

Lämna ett svar