Bruce Campbell välkomnad i Oravais

Jackie och Bruce Campbell vid välkomstfesten i Oravais baptistkyrka. (foto: Peter Sjöblom)

Söndagen den 7 januari installerades Bruce Campbell som pastor i Oravais baptistförsamling. Oravais baptistförsamling har varit många år utan anställd pastor, så det var en speciell glädjestund. 

Bruce och hans fru Jackie är amerikaner men har många år arbetat som missionärer på olika håll i världen, mestadels i Asien. 
De kom första gången till Finland 2019, då från Thailand dit de också återvände efter sitt första besök. 
– Under ett senare besök i Finland, blev vi på grund av Covid-pandemin tvungna att bli längre kvar än vi tänkt så vi beslöt att försöka få ett arbetstillstånd. 
Deras första försök att få arbetstillstånd lyckades inte och de reste ur landet, denna gång till hemlandet USA. Under en tid alternerade de mellan Finland och USA var tredje månad innan Bruce äntligen fick ett arbetstillstånd beviljat för en längre period.
De har nu varit i Finland ända sedan februari 2023 och Bruce har redan hjälpt till i Oravais, men av olika orsaker skedde installationsgudstjänsten först 7 januari.
Vid sidan om tjänsten i Oravais, studerar Bruce svenska på EFÖ I Vasa. 

Mångåriga missionärer

Bruce och Jackie har varit ett missionspar under många år. De startade i Hongkong då det ännu löd under britterna. De har även arbetat i Guangdong-provinsen i Kina samt i Thailand. 
Under alla år som missionärer har de varit utsända av missionsorganisationen Christar, men har samarbetat med många olika grupper, beroende på vad som behövdes och fungerade på de olika platserna.
Jackie växte upp i en baptistförsamling, men Bruce familj var inte kristen. När han var 15 år lärde han känna Jesus genom en vän som deltog i en evangelisationskampanj arrangerad av Florida Bible College. Tillsammans med några från den gruppen började Bruce gå till Grace Bible Church i St Petersburg, Florida.
Efter high school gick han Florida Bible College. Han gjorde senare praktik i Honolulu Bible Church på Hawaii och det var där han kom till insikt om att kineserna behövde få höra om Kristus.
Bruce har en universitetsexamen i internationella studier från Columbia International University i South Carolina.


Pengar från Christar

Visumet ska förnyas årligen och för att hålla det uppdaterat behöver kontraktet med församlingen också förnyas regelbundet. Avtalet med församlingen i Oravais är dock inte tidsbundet utan löper tillsvidare.
Finansieringen sker via Christar, men eftersom paret Campbell i deras papper numera är pensionärer så är det mera fråga om en pension än en lön. Den betalas i alla fall direkt till Oravais baptistförsamling och det möjliggör att församlingen kan anställa Bruce, vilket i sin tur är en förutsättning för hans arbetstillstånd.
– Det betyder att vi inte längre egentligen är ansvariga inför Christar även om pengarna kommer därifrån. 
De får också sin statliga pension från USA. 
Enligt sitt arbetsavtal ska Bruce arbeta 15 timmar i veckan men han konstaterar att han, som de flesta pastorer, troligen gör fler timmar än så med förberedelse för predikan och omvårdnad om människorna i församlingen och i dess närhet.

Vill man veta mera om missionsorganisationen Christar, kan man besöka deras hemsida. 

(Artikeln är en förkortad version av den som finns i den tryckta tidningen, MST 1/2024)

Lämna ett svar