Boken om Valdine äntligen klar

Redan för ett par år sedan hade vi i MST en intervju med Sten Westerholm kring den bok han höll på med att skriva om sin moster Valdine Renlund, afrikamissionären. Då var det tänkt att boken skulle utkomma ganska snart efter intervjun, men som det ibland går med bok- och andra projekt drog det ut lite på tiden. Men söndagen den 22 oktober var det äntligen dags för boksläpp.

Boksläppet skedde efter förmiddagsgudsjänsten i Betania, som var Valdines hemförsamling. 

Sten Westerholm berättade om processen med boken. Han har nästan känt det som sin plikt att få till stånd en bok om denna sin speciella släkting. 

Boken har titeln Barnmorskan från Rudos, vilket kanske kan behöva en förklaring. Valdines pappa hette Rudolf, men kallades Rudo. Enligt den tidens kutym, benämndes den plats han bodde på därför Rudos. Valdine kom således från Rudos i Jeppo by i Österbotten.

Sten har skrivit det mesta av boken själv, men han tackade även de andra skribenterna som bidragit med några kapitel var. Ett speciellt tack riktade han till Leif Östman, som även han är systerson till Valdine. Leif har varit till stor hjälp vad gäller redigeringen av materialet och alldeles speciellt den del som gäller Valdines brev.

Leif Östmans bidrag

Leif Östman deltog i boksläppet över videolänk från Stockholm, där han bor och jobbar. 

– Jag känner stor tacksamhet över att ha haft Valdine som moster. Hon vidgade min värld, sa han.

Som ung uppmanades han att skriva brev till Valdine. Ibland fick han ljudkassetter som svar, med intressanta afrikanska ljud. 

– Min by i Nykarleby kändes plötsligt som en grannby till hennes i Rwanda. 

Under senare år ringde Valdine ibland till Leif i Stockholm. 

– Hon började alltid samtalen rakt på sak! 

Han hade hoppats få ta henne med på en sista resa till Rwanda, men så blev det aldrig.
År 2008 var han i alla fall på en resa till Sydafrika och besökte Rwanda på vägen hem. 

– Jag ville hitta hennes hus. 2008 levde hon ännu och jag ville ge hennes den länken. 

Han kom sig också till Nyantagna, där Valdine bott och jobbat. Han lyckades därtill pricka besöket så att det inföll 19 november, på Valdines födelsedag. 

– Jag kände mig hemma där i Nyantanga, eftersom jag växt upp med alla berättelserna och breven.

Han berättade att han bland annat träffade en pastor där, som, när han fick veta vem Leif var, ville tacka för att Valdine köpt en ko åt honom när han gifte sig. 

– Minnet av Valdine levde kvar i Rwanda. 

En viktig sak för att bredda innehållet i boken var att man hittade Valdines egna handskrivna berättelser om nyckelhändelser i hennes liv. Där beskriver hon bland annat sin omvändelse och sitt kall. Hon talar om “kallet som höll”. Tidigt i sin missionärskarriär blev hon nämligen tvungen att fly hals över huvud från Kongo, och just då kände kanske inte kallet så säkert. 

– Hon satte andra framför sig själv under hela livet. Hon var en stark personlighet. Det var krut i gumman, konstaterade Leif.

Boken inleds med Valdines egna ord där hon bland annat beskriver sina första intryck av Afrika.

Joyce och Peter

Joyce Uwukunda, som kommer från Rwanda men bott många år i Finland, gav också en hälsning. Hon hör till medskribenterna i boken.

– Egentligen lärde jag känna Valdine som person först här i Finland. Hon var med när jag födde mitt första barn och i slutet av hennes liv fick vi en väldigt nära relation. Jag känner mig som en Renlund, sa hon.

Joyce berättade att de ofta hade flera timmars telefonsamtal. 

– Jag fick lära känna den Valdine som kanske många inte lärde känna. Valdine var en finländare till hudfärgen men i hjärtat var hon en rwandes. 

En annan som fick taltur var Peter Wikman, som också skrivet ett kapitel i boken. Han tillbringade sex år i Rwanda, tillsammans med sin familj. Hans uppdrag var att bygga kraftverk och kliniker. Han minns speciellt Valdines lugn och trygghet, som hon bevarade också under tider av oro i landet.

– Det gjorde stort intryck. Hon visste att hon var i Guds händer.

Hjälp för studier

Efter presentationen och hälsningarna satte sig Sten Westerholm att signera böcker till dem som så ville. På basen av intresset på plats i Betania, ska det inte vara svårt att få största delen av upplagan såld.

Tryckningen är bekostad av Finlands svenska baptistsamfund, med bidrag av Jakobstads baptistförsamling. 

Sten Westerholm är själv övertygad om att Valdine skulle velat stöda barn och unga i Rwanda, så det har överenskommits om att behållningen av bokförsäljningen går till stöd åt en 22-årig flicka i Rwanda vid namn Rachel. Hon är medlem i en baptistförsamling i Rwanda och är begåvad men av olika orsaker – bland annat sjukdom – kunde hon inte prestera just vid det tillfälle det skulle behövts för att erhålla stipendium för fortsatta studier. Behovet av stöd är ungefär 1000 euro per år.

Boken om Valdine passar utmärkt som julklapp. Den finns att fås i många baptistförsamlingar samt i enstaka bokhandlar.

Vill man ge mer än bara kostnaden för en bok, så går det också bra att betala in till samfundets insamlingskonto och ange ”Rachel” på inbetalningen.

• Peter Sjöblom (text och foto)

Lämna ett svar