Samfundets barn- och ungdomsarbete

Samfundets ungdomsförbund SBFU (Svenska Baptisternas i Finland Ungdomsförbund) beslöt på sitt höstmöte den 20 november 2021 att sätta verksamheten på paus under åtminstone två år.

I stället har samfundsstyrelsen tillsatt ett utskott för att planera verksamheten för barn och unga, framför allt den lägerverksamhet som sker på lägerområdet Hummelholmen i Monäs, Nykarleby. Utskottet uppehåller även kontakt till de olika församlingarna inom samfundet där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs.
I barn- och ungdomsutskottet sitter: Ida-Maria Björkqvist, Emma Westerlund, Cajsa-Stina Ahlskog, Carmen Knispel och Josef Westerlund.

Aktiviteten bland barn och ungdomar sker främst i baptistförsamlingarna på följande orter: Esse, Forsby, Helsingfors, Jakobstad, Larsmo, Munsala, Närpes, Oravais, Petalax, Purmo, Vasa och Vörå. Under sommaren utgör lägerområdet Hummelholmen i Monäs, Nykarleby en central plats.

Aktiviteter som ordnas i församlingarna och centralt är t.ex. söndagsskola, scout, ungdomsgrupper, ungdomscafé, musik, lägerverksamhet och Humlefestivalen.