Inga ny talkshower planerade för tillfället.

Hållna talkshowar under 2022:
– samlingen 29.1 blev inställd pga corona-restriktioner
– en samling hölls 19.2 (ändrat datum). Temat var “Att leda i en kristen kontext” och samtalsgäster var Camilla Klockars och Göran Björk. (Referat i MST 2/2022.)
– lördag 26 .3 hölls en samling kring diakoni, med Febe Westerlund och Mikael Ahlskog som gäster. (Referat i MST 3/2022)
– Once We Were Scouts, som skulle hållits 6-7 maj blev tyvärr inställt på grund av för få anmälningar.
– “Fly Me to the Moon”, som var tänkt att ordnas 20 maj, flyttades fram på obestämd tid.