GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER UNDER CORONA-TIDER

På den här sidan finns en del länkar till de församlingar som erbjuder streamade eller bandade gudstjänster, bibelstudier och andakter. Många av dem är bandade under tider när man inte kunnat samlas till ordinära gudstjänster.

Tillsammans med tidningen MST har samfundet även en egen Youtubekanal, där det bland annat finns en del samtal.

Kom ihåg församlingarna både i bön och ekonomiskt! Under de tider när inga kollekter insamlas på normalt sätt, är det viktigare än vanligt att man i stället ger via bank.

Listan kompletteras efterhand.

Vissa församlingar har upptagningar med både ljud och bild, andra med bara ljud.

Helsingfors Betel 
Se församlingens Facebooksida, där man sänder live varje söndag kl 11.
Gudsjänsterna hänger kvar ett par veckor, sen plockas de ner.
Gudstjänster, predikningar och annat hittar man även på Betelbloggen.

Jakobstads baptistförsamling, Betania
På församlingens hemsida finns ljudinspelningar av gudstjänster.

Vasa baptistförsamling
Församlingen har en egen Youtube-kanal. Den hittar du här.

Munsala baptistförsamling
Församlingen har en egen Youtube-kanal. Den hittar du här.

Esse baptistförsamling
På församlingens Facebooksida finns en del material. Den hittar du här.

Forsby baptistförsamling
På församlingens Facebooksida finns en del material. Den hittar du här.