VÅRTALKO 2022
Lördagen den 7 maj
Lördagen den 21 maj

– – –

Inget datum hösttalko 2022 ännu fastställt.

För 2021 såg anvisningarna ut som följer:

Lördagen den 25 september ordnas hösttalko på Humle då området ställ i ordning för vintern.

Här följer en lista på saker som behöver göras. En del av dem är sådana som det vore bra att göra ifall det finns tillräckligt med folk på plats. Är det färre deltagare, så koncentrerar man sig på att göra de viktigaste sakerna.

Listan är sammanställd av förvaltningsorganet för Hummelholmen.

Hösttalko 25.9
          Madrasserna flyttas från hyddorna in till samlingsboden
          Ta med: bilsläp (med kåpa)
          Området kring och inne i vedladan (bakom gamla bastun) städas upp
          Bråte sågas och bränns upp eller körs bort på bilsläp
          Ta med: räfsa + spade + motorsåg
          Kyrkbänkarna som finns i cafébyggnadens ”biografutrymme” samt estradskivorna flyttas in till vedladan
          Ta med: bilsläp
          Utemöblerna på terassen vid cafébyggnaden och invid lägergården flyttas in under tak
          Cementplattorna nära lägergården och gamla diskstället sätts ner
          Som material till underlag används sanden ur sandlådan (som ska bytas till nästa år)
          Jordfyllning bakom ”gamla bastun”
          Tältgaraget ska brädas (panel på väggarna och taket). 
          Metallramen är monterad och takmaterial och skruvar finns
          Ta med: skruvdragare + handcirkelsåg
          Städning av lägergården och allmänna utrymmen
          Slyröjning runt hyddor. Röjsåg finns
          Några trädfällningar
          Eventuellt målningsarbete
          Har någon en gammal ”höräfsa med stora hjul” som vi kunde få, till att räfsa ihop alla fallande björkkvistar!? (På våren.)