Samarbete med EFK i Sverige

Evangeliska frikyrkan ordnade sin årligt återkommande medarbetarkonferens 16-18 november 2021, denna gång i Lugnetkyrkan i Falun. En grupp på elva personer från Finlands svenska baptistsamfund deltog i konferensen.

Under året har samtal förts mellan de två samfunden och i Falun undertecknades en avsiktsförklaring där det framgår att man vill fortsätta de här samtalen med sikte på att fördjupa samarbetet framöver.

Undertecknande_2
Linalie Newman, missionsdirektor EFK, Richard Hultmar, ordförande för EFK, Caj-Ola Höglund, vice ordförande FSB, Peter Sjöblom, samfundsföreståndare för FSB, samt Ingemar Forss, missionsdirektor EFK, var de som undertecknade avsiktsförklaringen under konferensen i Falun. (Foto: Stina Vingren/EFK)