HÖSTMÖTE HöLLS 19 NOVEMBER 2022 I VASA BAPTISTKYRKA

Budget och verksamhetsplan för 2023 antogs.
Bengt Lillvik omvaldes som ordförande för samfundet.
Höstmötet besöktes av Erik Bryskhe från Korskyrkan i Umeå (EFK).

__________________________________________

FSB:s höstmöte hölls lördagen den 20 november 2021 kl 10.00 i Kackur, Larsmo.
Ordförande Bengt Lillvik omvaldes för ytterligare ett år. Styrelsen förnyades rätt kraftigt i och med att fyra av nio ordinarie medlemmar och två av tre suppleanter är nya nästa år. Budget och verksamhetsplan för 2022 antogs.

Ungdomsförbundet SBFU höll också sitt höstmöte samma dag på samma plats. Man beslöt att låta verksamheten i SBFU vila under två år. I stället lyftes barn- och ungdomsverksamheten in som ett kärnområde inom samfundets verksamhet. Samfundets ordförande och delar av samfundsstyrelsen fungerar formellt som styrelse för SBFU under viloåren. Efter de två åren utvärderas läget och man besluter om nedläggningen blir permanent eller om ungdomsförbundet återupptar den egna verksamheten.