Finlands Svenska Baptistsamfund

Ifall menyfunktionen fungerar dåligt (via mobil), testa sökfunktionen i stället.

hummelholmen

Den första baptistförsamlingen grundades 1856 på Föglö, Åland. Den blev startskottet till att många nya baptistförsamlingar grundades. Jakobstads baptistförsamling blev den första församlingen som grundades på Finlands fastland. I baptismens begynnelse var det fortfarande olagligt att utöva någon annan tro än den evangelisk-lutherska i Finland. Trots motstånd lyckades de första baptisterna starta församlingar och senare bilda samfund.
År 2006 höll baptisterna jubileumskonferens med anledning av att baptisterna då verkat i Finland i 150 år.
Idag består samfundet av cirka 1 100 medlemmar i 16 församlingar. Jakobstads baptistförsamling är till numerären den största på drygt 270 medlemmar. Femton av samfundets församlingar finns längs västkusten, från Närpes i söder till Karleby i norr. Dessutom finns en församling i Helsingfors. I Europa finns inom  takorganisationen European Baptist Federation (EBF) omkring 770 000 medlemmar och i den världsvida baptistiska gemenskapen Baptist World Alliance (BWA) omkring 37 miljoner (dessutom finns flera baptistsamfund, bl a i USA, som av olika orsaker valt att inte tillhöra BWA).

Baptismens kärna är och har alltid varit att värna om trosfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
Läs mer

 


Tidningen MST

Baptisterna i Finland har gett ut en egen tidning sedan 1892. Namnet Missionsstandaret fick tidningen 1915. Förkortningen MST står även för “Människa – Samtid – Tro”.
MST utkommer med 12 nummer/år.
Läs mer

 

Hummelholmen

Lägerområdet Hummelholmen i Monäs (Nykarleby) har varit i Baptistsamfundets ägo sedan 1962 och började ta sin form i och med att områdets första byggnad, lägergården, byggdes 1964.
Läs mer

 

Mission och bistånd

FSB har sedan slutet av 1800-talet engagerat sig i olika slags missionsinsatser. Våra biståndsprojekt har de senaste åren gått via FS Global, som är Frikyrklig Samverkans biståndsorgan. Vårt statsfinansierade stöd till Thailand och Zambia upphörde vid årsskiftet. Skolprojektet i Torit i Sydsudan får fortfarande projektstöd.
Läs mer