1 Finlands Svenska Baptistsamfund
      
HJÄLP TILL NEPAL

Frikyrklig Samverkan, FS, startar nu katastrofinsamling för återuppbyggnaden av bostäder i Kathmandu, Nepal. Förödelsen är enorm, många har förlorat sina hem pga den svåraste jordbävningen på 80 år.

FS medarbetare var av en händelse på plats då det stora skalvet inträffade den 25.4 och har med egna ögon bevittnat hur invånarnas vardag och omgivning fullständigt raserats.

Nu behövs medel för att kunna bygga upp bostäder för de som förlorat sina hem.  Genom att vara med och bidra, kan du lindra den stora nöden i Nepal. Hjälpen når fram via den lokala organisationen Himalayan Good News. En organisation som MKF/FS sedan tidigare har ett samarbete med. Medlen används närmare bestämt för att bygga upp bostäder åt 16 familjer i Solo Thimi Bhaktapur, i östra delen av Kathmandu dalen. Ett av de områden som drabbades mycket hårt av jordbävningen.

Donera via sms:

För att donera 20€. Texta:20€ FSNEPAL, till tel.nr. 16588
För att donera 10€. Texta:10€ FSNEPAL, till tel.nr. 16588

Gör en inbetalning:

Du kan donera ditt bidrag via Frikyrklig Samverkans kontonummer:

IBAN:  FI67 4970 4420 0270 39 BIC: HELSFIHH. Använd referensnummer: 55

Polisstyrelsens tillstånd POL-214-6702. Insamlingstid 30.3.2014-30.6.2016 i hela landet, med undantag av Åland.

www.frikyrkligsamverkan.fi

 
Sommarkonferens på Humle 19-21.6

Årets sommarkonferens hålls igen en gång på Hummelholmens lägerområde i Monäs, Nykarleby. Konferenstiden är midsommarhelgen, dvs 19-21 juni. Den egentliga konferensen startar på fredag morgon kl 10, men du är välkommen med redan från torsdag kväll för att hjälpa till när vi gör de sista förberedelserna på området.

Inför konferensen blir det också en KÖRDAG i Vasa baptistkyrka på Kristihimmelsfärdsdagen den 14 maj. Vi startar kl 11, tar en paus för lunch och fortsätter på eftermiddagen. Dagen avslutas med en sånggudstjänst kl 18 i baptistkyrkan. Det blir både sånger från fjolårets konferens och några nya.

 
Röda påskägg

paskI Grekland kallas skärtorsdagen den röda torsdagen. Då målar man de äkta påskäggen som är röda. Många länder, bland andra Ryssland, har en stark kristen påsktradition där äggen ingår.

För oss skulle det kännas främmande att dela ut ägg i påskdagens gudstjänst. Men i Kvevlax sitter kanske också i år Ehrengard Högnäs och låter ett påskägg få färg, ett utsökt konstverk.

Den svåraste konsten är visst levnadskonsten. I en av mina klippböcker hittar jag de här raderna: ”Så kan det vara som för skärets örter, torftigt, beträngt och sparsamt tillmätt, just ingen jordmån alls att fästa roten i. Men också så kan örter gå i blom och aldrig märks en blommas skönhet som i en klippas skreva. Det är stor konst att leva.”

 

Vi får be med Bo Setterlind: ”Herre, du har kallat oss till att leva i en orolig tid. Invig oss i konsten att leva ett sådant liv.” Där får ägget en plats. Det talar om styrka trots bräcklighet. Det är ett hån mot makten. Inom det sköra skalet göms ett liv, sårbart men starkt. På samma sätt fortsätter det kristna livet trots allt yttre ont. Historieprofessor R Linder skriver: ”Historikerna har ofta slagits av kristendomens till synes outtröttliga förmåga att återhämta sig och leva upp igen och förnya sig efter perioder av stagnation eller förfall. Detta har faktiskt varit ett huvudtema i kristendomens historia.”

Läs mer...
 
FSB Kalendern
 
FSB:s vårmöte 25 april i Larsmo

Larsmo baptistförsamling är värd för samfundets vårmöte lördagen den 25 april 2015 kl 10. Kaffe serveras från 9.30. Efter lunchen är det kl 13 dags för SBFU:s vårmöte. När det är avslutat, fortsätter samfundets möte.

Välkomna!

 
 

Dagens bibelord

Plock ur församlingarnas program

VARMT VÄLKOMMEN !

Larsmo baptistförsamling

Malax baptistförsamling

Närpes baptistförsamling

Helsingfors baptistförsamling