Finlands Svenska Baptistsamfund

 Nu har våra kyrkor och bönehus igen börjat kunna öppna för offentliga gudstjänster och samlingar. Under tiden av corona-restriktioner strömmade flera församlingar sina gudstjänster och andakter. Här finns samlade några av de gudstjänster och andakter som samfundets församlingar lagt upp.

En trevlig sidoeffekt av den här våren med undantagsförhållanden, var att samfundet, i likhet med flera av våra församlingar, skapat en egen Youtube-kanal. På den finns bland annat två samtal som spelades in i början av maj: i Larsmo samtalade Peter Sjöblom med Daniel Victorzon och i Purmo samtalade Lotta Blomberg med Anette Nyman.

Här finns några allmänna råd om hur man kan förhålla sig til corona-viruset, Covid19 samt risken för fortsatt smitta.

95120298_3028051527281238_8711049809298980864_oOch här finns ett samtal som Lotta Blomberg och Peter Sjöblom för kring situationen i våra församlingar och i samfundet under de speciella omständigheter som råder denna vår.

hummelholmen

Den första baptistförsamlingen grundades 1856 på Föglö, Åland. Den blev startskottet till att många nya baptistförsamlingar grundades. Jakobstads baptistförsamling blev den första församlingen som grundades på Finlands fastland. I baptismens begynnelse var det fortfarande olagligt att utöva någon annan tro än den evangelisk-lutherska i Finland. Trots motstånd lyckades de första baptisterna starta församlingar och senare bilda samfund.
År 2006 höll baptisterna jubileumskonferens med anledning av att baptisterna då verkat i Finland i 150 år.

Idag består samfundet av cirka 1 000 medlemmar i 14 församlingar. Jakobstads baptistförsamling är till numerären den största på drygt 270 medlemmar. Fjorton av samfundets församlingar finns längs västkusten, från Närpes i söder till Karleby i norr. Dessutom finns en församling i Helsingfors. I Europa finns inom  takorganisationen European Baptist Federation (EBF) omkring 770 000 medlemmar och i den världsvida baptistiska gemenskapen Baptist World Alliance (BWA) omkring 37 miljoner (dessutom finns flera baptistsamfund, bl a i USA, som av olika orsaker valt att inte tillhöra BWA).

Baptismens kärna är och har alltid varit att värna om trosfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Baptisterna har dessutom en kongregationalistisk församlingssyn. Det betyder att varje församling själv har rätt att fatta beslut om sin egen verksamhet.
Läs mer

 


Tidningen MST

Baptisterna i Finland har gett ut en egen tidning sedan 1892. Namnet Missionsstandaret fick tidningen 1915. Förkortningen MST står även för “Människa – Samtid – Tro”.
MST utkommer nio gånger under 2020 . Sommarnumret och julnumret Juletid är båda dubbelnummer, så antalet nummer du får på en årsprenumeration är elva.

Läs mer

 

Hummelholmen

Lägerområdet Hummelholmen i Monäs (Nykarleby) har varit i Baptistsamfundets ägo sedan 1962 och började ta sin form i och med att områdets första byggnad, lägergården, byggdes 1964. På området finns närmare 20 småstugor med omkring 100 sovplatser, en samlingsbod för lektioner, gudstjänster m.m., en  bastubyggnad med handikapp-WC, vedeldad bastu och duschar, en separat WC-byggnad samt det senaste tillskottet i form av en stor byggnad med cafè, samlingsutrymmen, förvaring m.m.
Läs mer

 

Mission och bistånd

FSB har sedan slutet av 1800-talet engagerat sig i olika slags missionsinsatser. Våra biståndsprojekt har de senaste åren gått via FS Global, som är Frikyrklig Samverkans biståndsorgan. Vårt skolprojekt i Torit i Sydsudan fick projektstöd från Utrikesministeriet ännu under första delen av 2019, men det stödet har nu upphört och de medel som sänds ut kommer nu enbart från församlingarnas egna insamlingar samt frivilliga donationer.
Läs mer