FSB kalendern

Tidningen MST

OKT
30
30.10.2014
Manusstopp – MST 11

NOV
11
11.11.2014
Tryckningsdatum – MST 11

FSB:s höstmöte 15 november i Forsby

Forsby baptistförsamling är värd för samfundets höstmöte lördagen den 15 november 2014 kl 10. 
Kaffe serveras från 9.30.
Välkomna!


 
Guds glädjes barn
lykta_256

Vi bär på en strävan till fullbordan. Vi önskar helhet och ordning. Liksom lusten att skapa visar detta en släktskap med den högste.

Tidvis tror vi att vi skall nå resultat. Kanske det är därför vi avskärmar en så liten värld åt oss, så att vi skall ha chans att nå helhet just på det området. Men hela tiden påminns vi om det bristfälliga i tillvaron. Men vår strävan lever ändå kvar.

Vår tid lever på en myt om att allting skall bli bättre, att all utveckling är mot något riktigare. Den synen finns inte i Bibeln. Det är svårt när vi i Uppenbarelseboken finner allt som talar om att det onda vinner terräng. Vi lever i en tid av desperata försök att bevara natur och levnadsförhållanden. Lars-Åke W Persson har ett fint uttryck: ”Kanske kommer vi att överraskas av att himlen kommer oss till mötes när vi som bäst är i färd med att rädda jorden.

Läs mer...
 
 

Dagens bibelord

Plock ur församlingarnas program

VARMT VÄLKOMMEN !

Larsmo baptistförsamling

Malax baptistförsamling

NOV
02
02.11.2014
kl 14 Gudstjänst i Betel. Sven-Olof Skagersten predikar

NOV
04
04.11.2014 07:00 - 08:00
kl 18 Ekumenisk bön i Betel

Helsingfors baptistförsamling

NOV
02
02.11.2014
kl 11 Gudstjänst tillsammans med Andreaskyrkan i Betel

Närpes baptistförsamling