Thomas och Sari vilar i Gud

Sari och Thomas Kaustinen har under sina fyrtio år tillsammans upplevt både sorger och glädjeämnen. Idag är det framför allt tron på Gud som bär dem.

Sounds of Christmas

I december ger Tove Wingren Trio fyra julkonserter i Österbotten. De besöker Nedervetil, Vörå, Jakobstad och Solf.

Recension av filmen “Jesus Revolution”

Den har setts av miljontals biobesökare i USA och har varit mera framgångsrik än flera Oscarsnominerade filmer. Den ligger etta på biotoppen i Sverige (före Barbie) och går upp på biograferna i Finland i slutet av september. Det handlar om filmen Jesus Revolution, en film som skildrar Jesusrörelsens framväxt i USA i början 1970-talet.

Humle och den finlandssvenska baptistiska identiteten

Identitet är ett stort och svårt begrepp. Vi kan tala om personlig identitet, alltså den enskilda människans identitet, och kollektiv identitet. I båda fallen handlar det om att känna ett släktskap med – identifiera sig med – vissa saker framom andra.

Många goda idéer för
vårt gemensamma Humle

Drygt femtio personer hade tagit sig till Humle söndagen den 19 september för att slå ihop sina kloka huvuden och varma hjärtan och fundera på hur vi bäst utvecklar vårt lägerområde. Arrangörer var styrgruppen för utvecklingsprojektet Hållbara Humle.

Intressanta år framöver för samfundet

Betraktar man Finlands svenska baptistsamfund lite utifrån, kan man kanske få intrycket att det inte händer så mycket. Men faktum är att det just nu är mycket på gång och det är möjligt att baptistsamfundet till en del ser annorlunda ut om några år.